Vi ger möjlighet till alla som vill framträda på vår öppen scen!

Ta gärna din gittarr med!